De Moederschoot

Filosofie


Wat is de magie van de geboorte?

De bewuste herinnering zit misschien ver, maar de ervaring is zeker ergens opgeslagen in ons onderbewustzijn. Niet alleen onze eigen geboorte, maar ook het gedragen worden in de moederschoot, blijkt zeer ingrijpend te zijn. Was ik gepland? Gewenst? Was er veel liefde tussen mijn ouders? Of was er net veel stress?

Wetenschappers ontdekken steeds meer over 'het prenataal bewustzijn' en vooral over 'het celgeheugen'. Ook bij stervensbegeleiding komt meer openheid naar 'leven na de dood'. Hoe zit het dan met 'leven voor de dood'? Is er een groter plan? En zo ja, wat is dat dan? Wat vertel ik mijn kinderen? Wil ik wel kinderen in deze wereld brengen? Wat is mijn levensvisie? Wat is mijn persoonlijk verhaal? Wie ben ik? Wat zijn mijn schaduwkanten? Mijn familiale patronen? Mijn blokkades? Mijn zwakke plekken? Wat heb ik nodig? Durf ik dat te vragen? Kan ik het ook ontvangen?

In de alledaagse beslommeringen staan we zelden stil bij deze thema's en schaatsen we makkelijk over situaties heen. Bij ingrijpende gebeurtenissen echter stellen we het leven en onszelf iets sneller in vraag. Zo kan een zwangerschap je heel emotioneel maken en een nakende bevalling veel angsten oproepen. De zwangerschap en de bevalling kunnen zeer vlot verlopen zijn, maar in de postnatale periode kan je plots op instorten staan. Het combineren van een carrière met kinderen, een huishouden en je relatie is soms een loodzware beproeving. Opvoeden loopt bovendien niet altijd van een leien dak.

Als vroedvrouw ondersteunen en begeleiden wij zwangere koppels prenataal, postnataal als ook tijdens de bevalling zelf. De vrouw moet zich voor de geboorte van hun kindje volledig kunnen overgeven aan de oerkracht, die door haar lichaam raast. Die overgave is cruciaal voor een vlotte bevalling. Zij moet zich gedragen en gesteund weten door haar partner en medisch begeleider en vooral geloven in haar eigen vrouwelijke kracht.

De prenatale voorbereiding speelt hier een niet onbelangrijke rol. Het doel van de prenatale lessen is dan ook terug contact maken en vooral geloven in je eigen vrouwelijke kracht. De intensiteit van de voorbereiding verschilt van persoon tot persoon. Sommige vrouwen wensen enkel medische begeleiding in de vorm van een consultatie zoals bij de gynaecoloog. Anderen verlangen voldoende informatie opdat ze geïnformeerde keuzes kunnen maken. Sommigen wensen vooral een fysieke voorbereiding met ademhaling- en relaxatietechnieken.

Wij nodigen zwangeren uit om hun bewustzijn rond het geboorteproces te verruimen en de diepere betekenis te voelen van het geboren worden. Wij bieden voor de geïnteresseerden een bredere visie aan, niet alleen voor een intensere beleving, maar vooral om bepaalde gebeurtenissen in een ruimere context te plaatsen. Vanuit een breder kader zijn sommige gebeurtenissen meer verstaanbaar en meer herkenbaar.

De ideale geboorte of de ideale bevalling nastreven werkt volgens ons beperkend. Het bewust ervaren en beleven van het geboorteproces en de hele periode er rond is naar ons inzien een meer zinvolle en vruchtbare beweging.