De Moederschoot

Prenatale consultatie


Iedere vroedvrouw is opgeleid om een normale zwangerschap, bevalling en kraambedperiode op te volgen en te begeleiden. Als eerstelijns zorgverstrekker dienen wij elk signaal, dat wijst op een abnormaal verloop, tijdig op te vangen. In dit geval zijn wij verplicht door te verwijzen naar de tweedelijnszorg, zijnde de specialist-gynaecoloog

Enkel wanneer je dus 'normaal' zwanger bent en in goede gezondheid verkeert kan je je zwangerschap laten opvolgen bij een vroedvrouw. Kan je lichaam echter de zwangerschap niet goed verdragen of heeft je kindje het moeilijk in je moederschoot, dan zal de vroedvrouw je doorsturen naar de specialist. 
Sommige zwangeren laten zich medisch opvolgen zowel bij de vroedvrouw als bij de gynaecoloog. 
Een huisarts mag eveneens als eerstelijns zorgverstrekker een zwangerschap opvolgen, maar een vroedvrouw is doorgaans meer gespecialiseerd en heeft zich meer verdiept in de verloskunde. 

Wanneer je bij de bevalling niet vanaf je eerste wee naar het ziekenhuis wil gaan en zo lang mogelijk thuis wenst te blijven, kan je best een vroedvrouw aan huis laten komen. De eerste ontsluitingsweeën zijn namelijk makkelijker thuis op te vangen. Bij een eerste zwangerschap is het meestal ook moeilijk om voorweeën te onderscheiden van echte ontsluitingsweeën. 
Als je denkt dat het geboorteproces begonnen is maar je bent niet zeker, kan je altijd eerst een zelfstandige vroedvrouw bellen om het begin van de arbeid te laten vaststellen.
Wens je op deze manier beroep te doen op een vroedvrouw maak je best een afspraak vooraf. Wij stellen graag een medisch dossier op vooraleer de weeën beginnen. Hoe vroeger je je zwangerschap hebt laten opvolgen door je vroedvrouw, hoe beter je elkaar leert kennen en hoe beter de vertrouwensband. Zeker indien je je wil laten coachen en begeleiden tijdens heel je arbeid, is het samen groeien naar de bevalling toe een ondersteunende beweging.
De meeste ziekenhuizen hebben er geen probleem mee, wanneer wij je begeleiden tot aan de bevalling. Als er een babyboom heerst op het verloskwartier is het zelfs zeer handig je eigen vroedvrouw mee te brengen.
De bevalling zelf wordt altijd uitgevoerd door je eigen gynaecoloog of de gynaecoloog van wacht.

Praktisch

Stuur gerust een mailtje indien je een afspraak wenst te maken. Tot 36 weken gaan de consultaties bij jou aan huis door of in de praktijkruimte in Heppen en vanaf 37 weken kom we altijd aan huis. Een eerste uitgebreide prenatale consultatie bij de vroedvrouw kost 36€ en iedere volgende consultatie kost 26€.

Je mutualiteit betaalt je altijd volledig terug. Enkel de eerste consultatie wordt maar eenmalig terugbetaald. Ga je dus zowel naar een zelfstandig vroedvrouw als naar een ziekenhuisvroedvrouw, wordt je eerste consult bij een van de twee vroedvrouwen niet terugbetaald. Geef dit dus zeker door aan je vroedvrouwen.